iaido

MUGAIRYU IAIDO - HACHIMANRYU BATTOJUTSU

Inledning...........

Kenjutsu är samurajens kunskap om det berömda samurajsvärdet sk katana, där Iaido är konsten att dra, hugga, stöta och parera med svärdet, och där rörelserna tränas till perfektion såsom samurajerna gjorde i sin iaijutsu. I Battojutsu (som är ett annat namn för Kenjutsu), tränar vi tillämpningar av dessa tekniker mot varandra - kumitachi, med ett träsvärd sk bokken.

Från iaijutsu har sedan iaido utvecklats med ett annat syfte för träningen, nämligen fysisk och mental utveckling av utövaren, med svärdet som redskap.

HACHIMANRYU BATTOJUTSU, MUGAIRYU IAIDO - en annorlunda och spännande kampkonst för alla lägst 13 år och med intresse av Japan och samurajer.

Varför kan inte barn under 13 år träna iaido beror på att svärden är så långa och tunga och det skulle kunna göra mer skada än nytta om man börjar med iaido när man är för liten.

I Kaizenkan tränas koryu iaido enligt Koden Hachimanryu Battojutsu och Mugairyu iaido under stormästaren Hamamoto Hisao på Okinawa i Japan.


Iaido - Hachiman Ryu BattoJutsu

Har sin början från piraterna som härjade runt ön Kyoshu i ost-Kina sjön i Japan på 1200 –talet där familjen Hamamoto utvecklade sin egen svärdsskola kallat Hachimanryu. Kenjutsu som utövades i Kyoshu området var den starkaste och effektivaste svärdskonsten i den sista samurajkrigen, Boshin krig, mot Tokugawas fästningar 1868-1869.

En familjetradition från fader till son i 800 år där ledaren idag är soke Hamamoto Hisao. Född 1936 i Kumamoto, Kyoshu i Japan är soke Hamamoto, den 14:e stormästaren i Hachimanryu i rak nedstående led.

Han fick börja sin iaido battojutsu träning endast 6 år gammal med sin farfar Hamamoto Kyogoro och när farfar sedan dog tog hans pappa Hamamoto Goichi över undervisningen av sin son.

Även mamman som kom från en välkänd samurajsläkt Fujihara hjälpte till med träningen.

Redan från början visade Hamamoto sensei stor talang för familjens svärdskonst och utvecklade snabbt genom dagliga övningar. Under sin skoltid var han även aktiv i skolans karate, aikido, kendo och sumoklubbar samt fightades i något som liknar dagens kickboxning. Senare blev han anställd av den japanska flottan där han tjänstgjorde fram till sin pensionering 1978 då han flyttade till Okinawa.

Han letade nu aktivt efter en annan iaido skola som delade hans värderingar om hur iaido skall göras likt Hachimanryu, som har realistiska, brutala och starka tekniker och är inte bara eleganta eller formala.

I ett buddistiskt tempel som heter Kannon hittade han sedan en munk som var även mästare i Mugairyu iaido och började nu, 42 år gammal, även lära denna stil. Hamamoto sensei blev sedan efterträdare i Mugairyu till munken när denne dog och inplanterade nu även Mugairyu i sin iaido som totalt omfattar 93 olika kata.

I Hamamoto senseis iaido och battojutsu ingår många kata med katana men även parövningar med bokken, wakizashi och tanto som används mot bokken.

Några av kata är avsett att göras sittande (Suwariwaza), men alla kata kan göras stående (Tachiwaza) i fall att man får besvär med knäna. Tameshigiri, där man klyver stråmattor med ett shinken, skarpslipat svärd, är en viktig del av träningen.

I vår Toho ingår även Hamamoto senseis favoritkata från andra berömda Koryu skolor såsom Itto-ryu, Niten-ryu (Miyamoto Musashis stil), Omori-ryu Eishin-ryu, Shindo Munen-ryu, Suiho-ryu och Hoki-ryu.

IAIDO, HACHIMANRYU BATTOJUTSU KATA


Träning börjar med KU-JI:

the 9 syllables (deep breathing exercises in seiza): Rin, Pyo, To, Sha, Kai, Jin, Retsu, Sai, Zen

Suburi Bokken Tachi waza

 • Suichoku-Buri

 • Kiri Kaeshi

 • Makko

 • Sakesa, Yukesa

 • Wa no Tachi hidari

 • Wa no Tachi migi

 • Saro tachi

 • Kiri Age - Kiri Sage hidari

 • Kiri Age – Kiri Sage migi

 • Kasumi – yoko

 • Issoku-itto

Tachi Waza iaido kata

 • JUMONJI

 • NUKI HIDARI KIRI-SAGE

 • NUKI MIGI KIRI-SAGE

 • HIDARI HIEN

 • MIGI HIEN

 • HIDARI MAE ATARI

 • MIGI MAE ATARI

 • HIDARI REN-TACHI

 • MIGI REN-TACHI

 • GORANTO

 • RANPATO

 • MUKOTSUKE

OKUDEN: Tate hiza

 • MAE NO TACHI

 • IN NO TACHI

 • YO NO TACHI

 • REN NO TACHI

 • NUKI NO TACHI

 • MAWARI NO TACHI

 • MUKO NO TACHI

Gogyo no Den

 • GOSHAKU

 • SEPPUKU

 • MUNEATE KODACHI MAWASHI

 • KOSHI MAWASHI

 • YOKOMAE MAWASHI


IAIDO - OKINAWA MUGAI RYU MUSHOKAI KATA

Soke Hisao Hamamoto började sin träning i kenjutsu redan som 6 -åring med sin far och farfar som båda var mästare i Hachimanryu battojutsu och av gammalt samuraj släkt. Gamla familjetraditionen Hachimanryu hade redan från 1200 -talet överförts från far till son och soke Hamamoto är således de den 14:e stormästaren i stilen.

Mugai Ryu grundades av Tsuji Gettan Sukemochi (1649-1725) i Edo, Japan. Tsuji Gettan Sukemochi föddes i Koga, Omi no Kuni [numera Shiga-Ken] i 1649. När han var 13, han började studera Yamaguchi Ryu Kenjutsu i Kyoto under ledning av Yamaguchi Bokushinsai.

Vid 26 han flyttade till Edo [Tokyo] där han satt upp sin egen dojo efter att har fått sin Menkyo kaiden i Yamaguchi-Ryu. Under samma period började han studera Zen på Azabu Kyokuji templet med mästaren Sekitan Zenshi.

Han uppnådde satori och startade sin svärdskola Mugai-Ryu efter det. Namnet Mugai kommer från en Zen poesi som på japanska lyder:

“Ippo ha jitsu ni hoka nashi (mugai), kenkon ni ittei wo eru, suimo masa ni hisoka ni osamu, dochaku sureba sunawachi hikari kiyoshi".

Detta kan tolkas som att "När du förstått att det finns inga undantag till sanningen, blir du skarpare än det bästa svärden".

Tsuji Gettans dojo blev sedan mer och mer populär och när han var runt 60, var många av hans elever mäktiga Daimyo samt hundratals samurajer av olika rang, då Mugairyu ansågs vara den mest effektiva kenjutsu stilen.

Mugai-ryu har sedan överförts från Soke till Soke och är i dag väldigt utspritt till flera olika organisationer som alla har sin egen soke. Det saknas en gemensam stilöverhuvud, soke, i Mugairyu då det finns i minst 4 olika inriktningar.

Det finns dock en övergripande lugn och välvilja inom Mugairyu organisationer, där utomstående kan få en chock när de ser hur dödligt effektiva Mugai-ryu kata egentligen är.

De olika Mugai-ryu organisationer kan ha olika antal kata sett som det praktiseras i deras dojo beroende på kunskaper av deras sensei.

Goyo och Goka är sittande kata med 5 kata i varje sett. Goyo innehåller 5 tillämpningar för grundläggande tekniker. Goka innehåller 5 objekt och introducerar idén om att vinna utan att döda och att erbjuda medkänsla till sin angripare.

Go'o innehåller 5 svar till stående kata därav Gyoko har blivit Nuki'uchi i Seitei kata.

Hashiri-gakari är en rörlig kata sett, där du reagerar på ett upplevt hot och kör igenom folkmassan för att skingra dem innan du dödar din angripare.

Naiden är den högsta nivån av kata och visas endast till mycket välmeriterade elever som tränat en väldigt lång tid, är mycket seriösa i sin träning och kan uppföra (reigi) sig korrekt. Alla Naiden kata är "icke-döda" kata.

SUWARI WAZA (seiza kata)

Goyo

 • SHIN

 • REN

 • SA

 • YU

 • SHA

Goka

 • SUIGETSU

 • INCHUYO

 • YOCHUIN

 • HIBIKI GAESHI

 • HAZUMI

TACHI WAZA (standing kata)

Go-o

 • MUNE TSUKUSHI

 • ENYO

 • RYO-GURUMA

 • NO - OKURI

 • GYOKKO

Hashiri-gakari

 • MAE-GOSHI

 • MUSO-GAESHI

 • MAWARI-GAKARI

 • MIGI NO TEKI

 • SHIHO

MUSHOKAI TOHO

Suwari waza

 • Mae-giri (Omori-ryu)

 • Shin (Mugai-ryu)

 • Zengo-giri (Mugai-ryu)

 • Yaegaki (Omori-ryu)

 • Oroshi (Eishin-ryu)

 • Mawari no Tachi (Hachiman-ryu)

Tachi waza

 • Kiri-age (Shindo Munen-ryu)

 • Shiho (Suiho-ryu)

 • Kissaki gaeshi (Hoki-ryu)

 • Raiko (Hachiman/Mugai-ryu)

 • So-Makuri (Eishin-ryu)

 • Muko-tsuke (Hachiman-ryu)

KUMITACHI

Iaijutsu no kata

 • Hokuto

 • Taihaku

 • Inazuma

 • Kasumi

 • Ryusei

Kenpo no kata

 • Hibiki-uchi (Shishioken)

 • Kata-dome (Honshato)

 • Kata-togi (Shinmyo)

 • Hifumi (Suigetsu Kan´no)

 • Dokusha (Tamasudare Fudan)

Wakizashi no kata

 • Kiri-dome

 • Tsuki-dome

 • Uke-nagashi

 • Kiri-age

 • Kurai-zume

OKUDEN

Naiden

 • Jinrai

 • Ichi Jin

 • Mitzukage Kanno

 • Mikaeri

 • Sangiyo I`chi

 • Kaminoto

 • Manpo Ki itto


TAMESHIGIRI

Tameshigiri - betyder bokstavligen "test hugg". Denna praxis var populärt under Edo perioden för att testa kvaliteten på japanska svärd.

Under Edo perioden bara den skickligaste samurajen valdes för att testa svärd, så att krigarens skicklighet påverkades inte av svärdet. De material som användes för att testa ett svärd varierade kraftigt. Det vanligaste materialet att skära genom var wara (ris halm), goza (det översta lagret av tatami mattor), bambu och tunna stålplåtar

Dessutom fanns det en mängd olika styckade delar av ett kadaver och ibland dömda brottslingar, från tabi-gata (fotled hugg) till O-kesa (diagonalt snitt från axel ner till motsatt höft).

I modern tid hjälper tameshigiri att testa iaidokas förmågor, snarare än svärdets egenskaper.

Hachiman Ryu BattoJutsu - Tameshigiri

 • Katate nukiuchi (one-handed cut)

 • Katate shiho (four winds one-handed cut)

 • Ryoute roppo giri (six winds two-handed cut)

 • Suemono giri makko nidan, sandan, yondan (two, three and four figurine front cut)

 • Kesa giri nihon, sanbon (two and three figurine crosswise cut)